Home > 정철전화영어란 > 공지사항  
No.
글제목
첨부파일
글쓴이
글쓴날짜
조회수
223 3월 부활절 휴일 공지     관리자 2024-03-15 58047
222 5월 1일, 5일 휴강 공지     관리자 2023-04-14 176965
221 4월 부활절 휴일 공지     관리자 2023-04-05 178768
220 2023년 03월 삼일절 휴강 안내     관리자 2023-02-28 187206
219 2023년 설날 휴강 안내     관리자 2023-01-19 140511
218 12월 30일(금) 휴강 안내     관리자 2022-12-29 25502
217 2022년 10월 휴강안내     관리자 2022-09-30 200731
216 09월 09일-09월 12일(금-월) 추석연휴 휴강 안내     관리자 2022-09-07 33865
215 2022년 08월 15일 광복절 휴강 안내     관리자 2022-08-08 27374
214 2022년 06월 01일(수), 06일(월) 휴강 공지     관리자 2022-05-30 29847
213 2022년 05월 05일(목) 어린이날 휴강 공지     관리자 2022-05-04 16871
212 2022년 04월 14일, 15일 (목-금) 부활절 휴강 공지     관리자 2022-04-13 14672
211 2022년 03월 휴강 안내     관리자 2022-02-25 11895
210 2022년 설날 휴강 안내     관리자 2022-01-26 4559
209 2021년 12월24일,31일 휴강 안내     관리자 2021-12-20 101773
208 09월 20일-09월 22일(월-수) 추석연휴 휴강 안내     관리자 2021-09-13 2270
207 2021년 08월 16일 수업 부분 휴강 안내     관리자 2021-08-12 2132
206 2021년 08월 02일(월)-03일(화) 상담센터 휴무 안내     관리자 2021-07-29 1530
205 2021년 05월 19일 수업 부분 휴강안내     관리자 2021-05-17 2383
204 2021년 05월 05일(수) 어린이날 휴강 공지     관리자 2021-04-28 2251
 
 1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]